Licence


Tyto stránky využívají technologii LightBox 2, jejímž autorem je Lokesh Dhakar. Práva na využití tohoto softwaru upravuje Creative Commons Attribution 2.5 License. Více se o technologii LightBox 2 dozvíte na stránce http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/